Øyvind Kirchhoff 2015

Über-marionetten skal ikke konkurrere med livet, men gå om bag det. Idealet er ikke kød og blod, men snarere kroppen i trancetilstand. Kroppen skal iklædes en dødelig skønhed, alt imens den udstråler sin levende ånd.

- Edward Gordon Craig

FORSØGSSTATIONEN

skuespilleren og über-marionetten

Skuespilleren og über-marionetten er en undersøgelse af skuespillerens og marionetteatrets sceniske udtryk og sammensmeltning af begge til et nyt scenisk udtryk.

Forsøget er inspireret af Gordon Craigs (1872-1966) tanker og ideer om über-marionetten, den ideelle skuespiller som en slags marionetfigur, det ultimative dramatiske instrument. Ham, der kan bevæge sig ud fra, hvad han ønsker, og ikke kun ud fra hvad han kan.

Det kunstneriske hold, der består af dukkespiller Rolf Søborg Hansen, instruktør Malte Claudio Lind, skuespiller Poul Storm og skuespiller Øyvind Kirchhoff, arbejder ud fra Etienne Decrouxs mimeteknik og Jacques Copeaus maskearbejde samt dukkeførerteknik som bud på en realisering af Craigs idealbillede af skuespilleren.

Som research indgår også den polske instruktør Tandeusz Kantors forestillinger med dukker og skuespillere på scenen, hvor de livløse dukker næsten forekommer mere levende end skuespillerne, som er stumme med mekaniske bevægelser og tomme øjne.

For dukkespilleren handler det om at give liv og bevægelse til det døde materiale og i forsøget stilles spørgsmålet: Hvad betyder det for det sceniske udtryk at give "død" til den levende krop af kød og blod?

 

 

Poul Storm og Øyvind Kirchhoff

SKUESPILLEREN OG ÜBER-MARIONETTEN

Vi vil træde i det samme ambitiøse spor som Gordon Craig og hans tekniske ambition for performeren og gå let henover kritikken af skuespillerens teater. Craig anklagede skuespilleren for at se på verden og livet som et fotografi. Han ønskede et teater med en spillestil fri for psykologi og ikke bundet af tyngdeloven eller andre fysiske rammer. Vi vil tilnærme os dukketeatrets magi, ritual og univers gennem Gordon Craigs tanker for kropstræning for skuespilleren( i vores tilfælde le mime corporel dramatique) og maskearbejde (Jacques Copeau) for at nærme os dukketeatrets formsprog og ånd. Gordon Craig mente, at den ekspressive side af  krops- og maskearbejde skulle være et middel til at fjerne skuespilleren fra sin imitatorrolle og skjule det naturalistiske og realistiske udtryk, så kunsten og symbolerne kunne træde frem. Masken gemte skuespillerens private person, som ofte stod i vejen for den teatrale kommunikation. Masken kunne løse det problem  ved  at gemme  det individuelle ansigt bag masken og i stedet vise det universelle. Alfred Jarry, Vsevolod Meyerhold, Jacques Copeau, tidens store teaterpersonligheder og senere Antonin Artaud og Bertolt Brecht, lod sig alle inspirere af Gordon Craigs tanker og ideer om et andet teater med anderledes skuespillere, marionetlignende bevægelses-

formsprog og maskebrug. Antonin Artaud ville det rituelle, det magisk sansende og poetiske tilbage på scenen. For Brecht galdt det Verfremdung, distance, at komme væk fra føleriet og hen mod det intellektuelle. For Jacques Copeau blev det mimiske abstrakte bevægelsessprog og maskearbejde et redskab til at kunne udvikle og frigøre skuespillerens fantasi og arbejde med de ubevidste kræfter, der lå gemt dybt inde i os. Masken kunne skjule, men også afsløre. Masken kunne synliggøre de inderste usynlige tanker, følelser, stemninger og ideer. Den kunne vise os vores sande jeg, vores urkraft, det uspolerede oprindelige, det helt særlige i nye og sceniske abstrakte og groteske udtryk.

Gordon Craig så Etienne Decrouxs arbejde og mente at det kunne være et bud på über-marionetten. "Endelig et bud på mine tanker",skulle han have sagt. Decrouxs corporelle mimeteknik er i sin mest grundlæggende teknik en måde at inddele kroppen i blokke og flytte disse dele som et ensemble ved brug af tyngdekraft, modstand og kontravægt med en bevidsthed om rumlig geometri, rytme og frasering, der giver den maksimale mulighed for udtryk. På trods af at kroppen har en anderledes fysiske lovmæssighed end dukken, kan den sammenlignes med marionettens bevægelsessprog. Ligesom dukkespillet er mimens mål at give struktur til ideer og følelser og at give den menneskelige ånd en fysisk form. Mimeren og dukkespilleren har det til fælles, at de udtrykker sig ved at bevæge en figur og give den positioner.

Baggrund

TILMELDING

LE MIME CORPOREL DRAMTIQUE OG MASKEARBEJDE

UNDERVISNING OG TRÆNING HVER TRÆNING KL. 19.00-20.30

Den moderne mimeteknik, som Etienne Decroux har udviklet, og Jacques Copeau´s maskearbejde giver skuespilleren mulighed for at udforske kropslig adfærd. Hvordan bevæger skuespilleren sig og placerer sig i rum, hvordan står, springer, sidder og ligger skuespilleren - som en forudsætning for at kunne formidle følelsernes fysiske udtryk.

Ligesom musikeren studerer stemmens placering og diktion, må skuespilleren finde frem til de "kropslige skalaer". Ved at beherske kroppens skalaer bliver skuespilleren som en dirigent, der leder sit eget orkester. Kroppen fremstår som et musikinstrument, og skuespilleren bliver musiker.

Som tangenter på et piano bliver hoved  og hals, brystkasse og fingerspidser dele af instrumentet. Hver bevægelse bliver som en skulptur af de indre  tanker og følelser.

Skuespilleren tegner med kroppen et portræt af sin karakter. Han billedliggør og portrætterer arbejdsprocesser, situationer og stemninger, hvor også de dybeste konflikter og ønsker er gemt. Skuespilleren udtrykker sig i bevægelser, der ikke kan erstattes med ord og som gør ord overflødige.

Mimen og dens maskearbejde bliver et teater bestemt for sanserne, et teater hvor vi lever i og taler med vores bevægelser; ikke kun en historie, der bliver illustreret.  Åndedrættet, rytmen og dynamikken bliver skuespillerens partnere i en dramatisk udvikling, der bliver til visuel symfoni og rumlig poesi.

I forbindelse med med forsøgsstationens hovedforsøg tilbyder vi gratis undervisning og træning i corporel mime og maskearbejde hver torsdag fra den 1 oktober kl.19-20.30

Tilmelding til Le mime corporel dramatique og maskearbejde

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Vælg de dage du kan komme

corporel mime